1. เช่าเครื่องตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน ๔ ชุด

2. เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มที่ ๑.๕ เทสลา(๑.๕ Tesla Magnetic Resonance Imaging System)

3. เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง

4. เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ (MRI)

5. เช่าชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกกระแทกนิ่ว พร้อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม และเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

6. เช่าเครื่องเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติ พร้อมเครื่องวิเคราะห์กระจกตาและลูกตาในรูปแบบของหน้าคลื่น

7. เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slices ต่อการหมุนรอบ ๑ รอบ

รายละเอียดแผน

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28