Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.๖ จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวนว 1 รายการ

1.เตียงฝึกยืนไฟฟ้าแบบปรับระดับสูงต่ำได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28