Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

-จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว ยี่ห้อ Philips รุ่น FD20 หมายเลขเครื่อง 3 โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ(ซ.532/62)

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28