ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์    สายแพทย์  จำนวน  ๗  รายการ คือ

    ๑. แผ่นไทเทเนียมเสริมกระดูกเบ้าตาเฉพาะบุคคล (Personalized titanium implant for orbital reconstruction)

๒.แผ่นกะโหลกไทเทเนียมเฉพาะบุคคล(PersonalizedTitanium Cranioplasty)

    ๓. ท่อสวนหลอดลมชนิดสองท่อสำหรับการยุบปอดแบบซิลิโคน ( Silicone Double Lumen Endobronchial Tube )

      ๔. เครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุพร้อมระบบส่งผ่านความเย็นที่ปลายเข็ม 

      ๕. ชุดอุปกรณ์พร้อมระบบควบคุมอัตราการให้สารน้ำแก่ผู้ป่วยแบบพกพา

      ๖. อุปกรณ์ส่องตรวจหลอดลมชนิดที่ดัดงอได้ ( Flexible Videoscope )

     ๗. เครื่องบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา (Electronic Charting )

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม