งานทางวิชาการ

รพ.พระมงกุฎเกล้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยุธยา

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้จัดทีมแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ออกภารกิจ

โรงพยาบาลสนามช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ. พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9-10 ต.ค. 54 และได้รับย้าย

ผู้ป่วยจากรพ.พระนครศรีอยุธยา มารักษาต่อที่รพ. พระมงกุฎเกล้า รวม 8 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัว

อยู่ในหอผู้ป่วยหนัก (ICU) 4 ราย เป็นผู้ป่วยทารก 3 ราย และผู้ป่วยสูงอายุ 1 ราย