ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตคณาจารย์พระมงกุฎเกล้าเกษียณอายุราชการ

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า และชมรมศิษย์เก่าวิทยลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตคณาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553 วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารมงกุฎเกล้าเวขวิทยา