โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ขอเชิญประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาท

 

 ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างสังกัดพบ. (เฉพาะส่วนกลาง), ศพม., รพ.รร.๖, วพม., วพบ., สพธ. และสวพท. อายุไม่เกิน ๔๕ ปี ประกวดร้องเพลง

จากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ชิงรางวัลมัทนะพาธา เงินสด พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท), รองชนะเลิศ

สองรางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ (ห้าพันบาท)

 

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

   ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
   สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมคนรักวังฯ ชั้นล่างพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท โทร ๐๘๔ ๙๓๗ ๕๔๒๔

รายละเอียดวิธีการสมัครและสถานที่รับสมัครสามารถดูได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านล่างค่ะ

 

    

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันไตโลก ในหัวข้อเรื่อง " ปกป้องไต ต้องใช้หัวใจดูแล "

 

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งสูตรเมนูอารหารจานเดียวอ่อนเค็ม ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท

 

 

ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตคณาจารย์พระมงกุฎเกล้าเกษียณอายุราชการ

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า และชมรมศิษย์เก่าวิทยลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากำหนดการจัดงานมุฑิตาจิตคณาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553 วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 13.00 – 15.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารมงกุฎเกล้าเวขวิทยา

 
หน้า 17 จาก 19