>logo pmk
Font Size

งานบริการ PMK Internet

Logo PMK new

ระเบียบขั้นตอนการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  (PMK Internet)

PMK Internet ให้บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลเท่านั้น บุคลากรที่มีความประสงค์ขอใช้บริการ สามารถศึกษาระเบียบขั้นตอนบริการต่างๆดังนี้

ระบบ PMK Internet  (PMK Net)      

1. สำหรับผู้บริหารทุกระดับขั้น อาจารย์แพทย์,แพทย์และบุคลากรของรพ.รร.6 ที่มาลงทะเบียนยืนยันตัวตน
2. User name และ Password  เป็นของแต่ละบุคคล เพื่อใช้เข้า PMK Net ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
3. การ Login เพื่อเข้าใช้งาน PMK Net แต่ละครั้ง จะใช้งานได้ 24 ชม.หลังจากนั้น ต้อง Login ใหม่   


ข้อปฏิบัติในการใช้งาน
1. ระบบ PMK Net ให้บริการ เพื่อสืบค้นข้อมูลและการศึกษาทางการแพทย์เท่านั้น   
2. ผู้ใช้งาน PMK Net ห้ามนำเอาอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายโดยเด็ดขาด 
3. ระบบ PMK Net มีการบันทึกการเข้าใช้งานและผู้ดูแลสามารถเปิดบันทึกการใช้งานได้ ตาม(พ.ร.บ.)เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


ข้อพึงระวังในการใช้งาน
1. ระบบ PMK Net เป็นทรัพย์สินของทางราชการโดยห้ามนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ของ รพ.รร.6  
2. การกระทำใดๆ ที่ทำให้ระบบ PMK Net เกิดปัญหาหรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือเกิดจากไวรัสในเครื่อง             
ที่เข้าใช้งาน ให้ถือเป็นความผิดฐานทำลายทรัพย์สินราชการและทำผิดตาม (พ.ร.บ.)การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ.2561                  
3. ขอให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ของเจ้าของเครื่องที่เข้าใช้ระบบ PMK Net ที่ต้องดูแลมิให้เครื่องก่อปัญหาหรือสร้างความ
เสียหายต่อระบบ PMK Net

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0-2763-9300 หรือ Hotline 1411

© 1999-2565 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Phramongkutklao Hospital) สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

แผนที่โรงพยาบาล

นโยบายประกาศความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงการใช้บริการออนไลน์ของท่าน โดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว