งานทางวิชาการ

News image

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชกา...

อ่านต่อ
News image

จก.พบ.สหรัฐฯและคณะ เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 LTG Patricia Horoho U.S. Army Surgeon General and Commanding General of the U.S. Army Medical Command เดินทางมาเยี่ยมช...

อ่านต่อ
News image

ข้อแนะนำผู้ที่ต้องการตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

     *** โรงพยาบาลจะรับการตรวจถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ***

อ่านต่อ
News image

เยี่ยมทหารป่วยเจ็บเนื่องใน วันกองทัพไทย

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 เนื่องในวันกองทัพไทย พลอากาศตรี ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะผู้แทนสี่เหล่าทัพ ได้เดินทางมาเยี่ยมให...

อ่านต่อ