สถิติเข้าชมเว็บไซต์

353272
วันนี้วันนี้52
เมื่อวานเมื่อวาน504
สัปดาห์สัปดาห์2879
เดือนเดือน10003
ทั้งหมดทั้งหมด353272

Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

วันเบาหวานโลก

วันเบาหวานโลก

   กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า...

Read more

ผู้แทน ผบ.ทบ. เยี่ยมบำรุงขวัญ ผป.ราชการสนาม

ผู้แทน ผบ.ทบ. เยี่ยมบำรุงขวัญ ผป.ราชการสนาม

   พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม ในนาม ผบ.ทบ. โดยมี พันเอก...

Read more

พิธีต้อนรับทหารใหม่พร้อมญาติ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

พิธีต้อนรับทหารใหม่พร้อมญาติ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

   กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่พร้อมญาติ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี...

Read more

นิทรรศการความรู้สู่ประชาชน

นิทรรศการความรู้สู่ประชาชน

   กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดนิทรรศการความรู้สู่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน...

Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม.

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม.

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า...

Read more

การรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มของผู้ใช้บริการ

การรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มของผู้ใช้บริการ

   คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการป้องกันพลัดตกหกล้ม ฝ่ายบริการกองการพยาบาล รพ.รร.๖ ร่วมกับ ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ รพ.รร.๖ จัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มของผู้ใช้บริการ (Falls Free...

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก...

Read more

การอบรมระยะสั้น การพยาบาลอายุรศาสตร์ ครั้งที่ ๘

การอบรมระยะสั้น การพยาบาลอายุรศาสตร์ ครั้งที่ ๘

   แผนกพยาบาลอายุรกรรม กองการพยาบาล ร่วมกับ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดการอบรมระยะสั้น การพยาบาลอายุรศาสตร์...

Read more

ผช.ผบ.ทบ.(๒) ตรวจเยี่ยม รพ.รร.๖

ผช.ผบ.ทบ.(๒) ตรวจเยี่ยม รพ.รร.๖

   พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

Read more

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ ๗๐

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ ๗๐

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ ๗๐ “Government Policy...

Read more

การประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2019 : “Improve Your Practice…

การประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2019 : “Improve Your Practice : Keep It Simple”

   กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการ Clinical Practice in...

Read more

พิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.๙

พิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.๙

   พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และลูกจ้าง ของหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่...

Read more

แม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ ผป.ราชการสนาม

แม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญ ผป.ราชการสนาม

   พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม ในนาม ผบ.ทบ....

Read more

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.รพ.รร.๖/ผอ.วพม.

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.รพ.รร.๖/ผอ.วพม.

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.รพ.รร.๖/ผอ.วพม. ระหว่าง พลตรี นิมิตร์...

Read more

วันหัวใจโลก ๒๕๖๒ "World Heart Day 2019 : My Heart Your…

วันหัวใจโลก ๒๕๖๒ "World Heart Day 2019 : My Heart Your Heart"

   ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ๒๕๖๒ "World Heart Day 2019...

Read more

กิจกรรม “พัฒนาบริการโดยใช้หลัก 7 ส.”

กิจกรรม “พัฒนาบริการโดยใช้หลัก 7 ส.”

   ศูนย์บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม “พัฒนาบริการโดยใช้หลัก 7 ส.” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์...

Read more

พิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการและลูกจ้างสังกัด รพ.รร.๖/วพม.

พิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการและลูกจ้างสังกัด รพ.รร.๖/วพม.

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการและลูกจ้างสังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธี...

Read more
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

 


  

rta   amed pmc

aip resize   pcm    dpf


 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28