สถิติเข้าชมเว็บไซต์

275856
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน143
สัปดาห์สัปดาห์1
เดือนเดือน6511
ทั้งหมดทั้งหมด275856

Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน...

Read more

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก...

Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม.

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม.

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า...

Read more

สงกรานต์พระราชวังพญาไท ๒๕๖๒

สงกรานต์พระราชวังพญาไท ๒๕๖๒

   เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า และชมรมคนรักวัง...

Read more

เดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจฯ

เดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจฯ

   เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง...

Read more

ผบ.นปอ. เยี่ยมผู้ป่วยราชการสนาม

ผบ.นปอ. เยี่ยมผู้ป่วยราชการสนาม

   พลโท นพพร ดุลยา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและคณะเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม ในนาม ผบ.ทบ. โดยมี พลตรี วรสินทร์...

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

   พันเอก ชัชชัย เต็มยอด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม การพัฒนาต้นแบบพฤติกรรมบริการ ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น...

Read more

การอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับภัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

การอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับภัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

   ศูนย์บริหารงานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา...

Read more

บรรยายธรรม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

บรรยายธรรม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

   พันเอก จรัสพงษ์ เกษมมงคล รองหัวหน้าศูนย์ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานการบรรยายธรรม ครั้งที่ ๒ โดยได้กราบนมัสการ...

Read more

การพัฒนาต้นแบบพฤติกรรมบริการ

การพัฒนาต้นแบบพฤติกรรมบริการ

   เมื่อวันที่ ๑๓-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการอบรมโครงการ การพัฒนาต้นแบบพฤติกรรมบริการ โดยได้รับเกียรติจาก...

Read more

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ยาลดความดันโลหิต ยี่ห้อ “แลนซาร์ Lanzaar (Losartan)”

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ยาลดความดันโลหิต ยี่ห้อ “แลนซาร์ Lanzaar (Losartan)”

    ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาลดความดันโลหิต ยี่ห้อ “แลนซาร์Lanzaar (Losartan) 50 mg และ 100 mg...

Read more

วันต้อหินโลก

วันต้อหินโลก

   กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานวันต้อหินโลก โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ชัชชัย เต็มยอด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน...

Read more

สัมมนาแพทย์ประจำบ้านพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ ๔๗

สัมมนาแพทย์ประจำบ้านพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ ๔๗

   ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการสัมมนาแพทย์ประจำบ้านพระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ ๔๗ (ชั้นปีที่ ๒) เรื่อง Authentic Leadership เพื่อพัฒนาทักษะ...

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม โดยมี พลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก...

Read more

ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

   พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร...

Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม.

พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม.

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหาร สังกัด รพ.รร.๖/วพม. โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า...

Read more

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สำนักงานเขตราชเทวี และสถานีตำรวจพญาไท จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พลตรี...

Read more
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

 


  

rta   amed pmc

aip resize   pcm    dpf


 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28