ติดต่อเรา

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ มหานคร 10400 โทร 02-763-9300 , 0-2354-7600-28