>logo pmk
Font Size
  • หน้าแรก
  • ข่าวสารและประกาศ
  • PMK Hot News
  • คำแนะนำสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีกลุ่มเสี่ยง 7 โรค กรณีลงทะเบียน หมอพร้อมแล้ว แต่ไม่สามารถเลือก รพ.พระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0-2763-9300 หรือ Hotline 1411

© 1999-2564 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (Phramongkutklao Hospital) สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

แผนที่โรงพยาบาล